Charitativní fond zaměstnanců ESA a společnost ESA logistika předala Nadaci Truck HELP šek na 70 000 Kč

Společnost ESA logistika společně s Charitativním fondem zaměstnanců ESA zvýšila svůj pravidelný příspěvek pro Nadaci Truck HELP. „Jsme si vědomi toho, že rok 2020 není pro nikoho jednoduchý, a tak jsme se rozhodli navýšit částku 50 000 Kč, kterou Truck HELP již několik let pravidelně podporujeme, na 70 000 Kč. Přestože v minulých letech jsme šek předávali slavnostně za přítomnosti našich zaměstnanců, v tomto roce nám to situace nedovolila. Stále však velice prospěšnou práci této nadace sledujeme a jsme rádi, že můžeme spolu s Truck HELP pomáhat těm, kteří pomoc potřebují,“ uvedl generální ředitel společnosti ESA logistika Marek Cvačka.

Polovinu částky věnovala společnost ESA logistika a druhou polovinu Charitativní fond zaměstnanců ESA.

Za Nadaci Truck HELP ze srdce děkujeme za stávající podporu i příslib podory v dalším roce!

Charitativní fond zaměstnanců ESA a společnost ESA logistika předala Nadaci Truck HELP šek na 70 000 Kč
Přesunout se na začátek
academy turkeydershane ankara dershane fiyatları