Jak pomáháme?

Podporujeme

Podporujeme děti a rodiny, které přišly o jednoho z rodinných příslušníků – profesionálního řidiče kamionu nebo autobusu –  při dopravní nehodě, k níž došlo při výkonu povolání  (smrt nebo trvalé následky). Naše pomoc je:

  • finanční – každý měsíc zasíláme na účet rodiny částku 1500 Kč na jedno dítě
  • materiální – v případě hmotné nouze vypomůžeme rodině mimořádnou finanční částkou nebo nákupem potřebné věci do domácnosti
  • motivační – děti školou povinné vedeme k lepšímu prospěchu
  • psychická – společnými pobyty a semináři
  • v oblasti prevence dopravních nehod řidičů profesionálů
  • ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu
  • rozvíjení spolupráce s partnerskými organizacemi.

Desatero pro pozůstalé​

(PhDr. Naděžda Špatenková,Ph.D)

1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
2. Věnujte pozornost tomu, co jíte.
3. Zachovejte, pokud možno, normální režim.
4. Posuďte svůj zdravotní stav.
5. Hovořte o zemřelém manželovi.
6. Dovolte si truchlit.
7. Udělejte si čas na truchlení.
8. Dovolte si zlostné pocity.
9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
10. Nebojte se vyhledat pomoc.

 

 

Cestujeme​

Každý rok v létě pořádáme společnou dovolenou s maminkami a dětmi nadace. První rok jsme byli v německém Legolandu a Ulmu, v roce 2006 jsme strávili týden na Lipně, další léto na Slovensku v horské Osčadnici, v roce 2008 jsme vyslechli maminky a na úkor pohodlí jsme strávili plných 11 dní na Orlíku, další rok jsme byli týden ve westernovém městečku Šiklův Mlýn na Moravě a poslední dovolenou jsme strávili v chorvatském Murteru. Většinu dětí jsme tak vzali poprvé k moři. Letos plánujeme dovolenou na Máchově jezeře.

Dovolenou rodinám hradíme v plné míře, od dopravy, ubytování s plnou penzí a výlety v okolí až po kapesné na pitný režim. Pro všechny rodiny bývá tato dovolená jedinou, kterou během roku zažijí. Maminky nemají peněz nazbyt, jejich plat a vdovský důchod ze základního platu řidiče kamionu jim postačí pouze na běžné živobytí.

Slavíme​

K 18-tým narozeninám pořádáme u nás v sídle párty pro oslavence, kde jim předáváme vybraný dárek k tomuto životnímu jubileu. Dětem jsme zakoupili například notebook, řidičský průkaz, roční školné, vybavení na lyže nebo sedačku do pokojíčku.

Motivujeme​

Na základě spolupráce s partnery, kteří naši nadaci finančně podporují, jsme se rozhodli vyhovět jejich žádosti a rozšířit naši nadační činnost o motivaci dětí ke studiu. Od ledna 2011 proto přistupujeme ke kontrole pololetního a závěrečného vysvědčení dětí školou povinných. V pololetí vyhodnotíme průměr známek a žádáme do konce roku zlepšení. Ti, kteří dosáhnou vyznamenání nebo průměru známek do 1,9, obdrží mimořádnou odměnu 1500 Kč, při průměru do 2,4 odměnu 1000 Kč a ti, kteří nám předloží vysvědčení s pětkou nebo sníženou známkou z chování, budou mít měsíční podporu sníženou o 500 Kč měsíčně až do dalšího vysvědčení a zlepšení známek.

Nové podmínky v hodnocení vysvědčení (platné od 1.2.2013)

Nadace Tuck HELP už deset let podporuje děti bez tatínků a protože klademe důraz i na výchovnou působnost, rozhodli jsme se trochu pozměnit podmínky mimořádných odměn dětem za vysvědčení.

Zatímco odměny za první pololetí školního roku 2012/2013 byly vyplaceny podle stávajících pravidel, od druhého pololetí tomu bude jinak. Tu nejvyšší odměnu ve výši 1500 Kč získá školák či školačka, jejichž průměr všech známek bude do 1,60 včetně (s nesníženou známkou z chování). Pokud budou mít průměr na vysvědčení od 1,61 do 2,10 včetně (bez známky „nedostatečná“, s nesníženou známkou z chování), obdrží mimořádnou odměnu ve výši 1000 Kč.

Zpočátku mohly děti získat odměnu 1500 Kč, pokud měly na vysvědčení převážně jedničky, pár dvojek, ale i trojku – tudíž neprospěly s vyznamenáním, ale jen prospěly. Tu nejvyšší prémii nyní od nás získají ti, kteří se ve škole maximálně snaží. Stále však za situace, že jim jeden předmět nejde a v ostatních vynikají. Vycházíme i nadále z průměru, ne z celkového hodnocení školy „prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“, „neprospěl“.

Nadace Truck HELP dětem přispívá mimo jiné proto, aby se mohly v klidu připravovat na své budoucí povolání, máme proto enormní zájem na jejich prospěchu. Věříme, že tuto změnu v odměnách za vysvědčení děti pochopí jako výzvu a zapracují na sobě tak, aby si známky ještě vylepšily a na odměnu dosáhly.

Pravidla podpory​

Podmínky pobírání podpory od nadace Truck HELP zástupci dětí

1. Zástupce je povinen vyvinout maximální úsilí k pravidelné návštěvě rodiny a kontrole vynaložených prostředků pracovníkovi nadace a odevzdat mu materiály, které požaduje nadace pro svůj pravidelný chod.

2. Zástupce je povinen informovat nadaci neprodleně o změně rodinného stavu, adresy, čísla účtu a dalších změnách, které by vedly ke ztrátě informovanosti či finanční podpory.

3. Zástupce je povinen s předstihem žádat nadaci o výhody, které nadace poskytuje (např. „pastelkovné“ při nástupu do 1. třídy ZŠ). Výhody jsou popsány v Pravidlech  o podpoře na webu nadace.

4. Zástupce je povinen minimálně jednou za rok dodat aktuální fotografie podporovaných dětí.

5. Zástupce je povinen pravidelně nadaci informovat o novinkách v rodině.

6. Zástupce souhlasí s užíváním osobních dat rodiny pro vnitřní potřeby nadace.

7. Zástupce souhlasí s tím, že jeho případ bude propagován na webu nadace a v médiích.

8. Nadace je povinna dodržovat zásady etiky a diskrétnosti vůči rodinám a zveřejňovat o rodině pouze ty informace, které jsou nutné pro získání důvěry přispěvovatelů.

9. Nadace je povinna měsíční příspěvky a další výhody, na které má rodina nárok, hradit řádně a včas. Finanční podpora rodiny není právně vymahatelná a zcela se odvíjí podle získaných financí do nadace.

10. Obdarovaný si je vědom povinnosti, která mu plyne ze Zákona o dani z příjmu.

Pravidla pro přidělování a schvalování příspěvků ke stažení

Přesunout se na začátek
academy turkeydershane ankara dershane fiyatları