Upozornění pro naše podporovatele

Vážení přátelé a podporovatelé naší Nadace Truck HELP. Někdy ve spojení “dělat charitu” a “dělat charitu” je obrovský rozdíl. My děláme charitu – pomáháme lidem – tak, že již 20 let svobodně, zdarma, ve volném i pracovním čase, se svolením našeho zaměstnavatele a zakladatele nadace obětavě pomáháme dětem a jejich maminkám v nelehké ztrátě táty a manžela, který zemřel při výkonu povolání profesionálního řidiče. Děláme to s láskou a jsme naší práci oddaní.
Potýkáme se s “konkurencí” – nadacemi a různými fondy, nově i různými veřejnými sbírkami, které jsou založeny byť s dobrým úmyslem, ale většina peněz jde na platy, náklady a různé požitky zaměstnanců. My to děláme naopak. Téměř VŠECHNY peníze jdou přímo rodinám, malé množství na drobné výdaje, nákupy reklamních předmětů, nutné reklamy, letáky či nejnutnější zajištění, které již nedokážeme investovat z firemních aktivit. Cesty, auto, kancelář, čas na akcích hradíme z firmy. Nejsme miliardáři, abychom si dovolili investovat statisíce do charitativního projektu, jsme malá firma, která si prošla za 20 let všemi krizemi, přesto se o nadaci plně staráme a investujeme její chod.
Proto nás velmi mrzí, pokud někdo vystupuje naším jménem, do Facebook profilu si uvede “pracuje v nadaci Truck HELP” a vybírá peníze na tiktok, případně i jinde, aniž by se s námi dotyčná osoba Podnikatelka Pája Pavla Kutilová Mlíčková spojila a spolupráci zahájila. Věřím, že paní Pavla, žena řidiče Josefa Kutila, chce opravdově pomoci, avšak na naši snahu o spojení nereagovala a avizované “s kým se uvidíme na Argman srazu”, koncipované jakožto jménem Nadace Truck HELP, nesplnila, naši nadaci na Argman srazu neoslovila, a proto se od této osoby musíme DISTANCOVAT a UPOZORNIT případné dárce na její účet, že tyto peníze NEJSOU NA NAŠEM ÚČTU NIJAK DOHLEDATELNÉ!
Distancujeme se i od jakýchkoliv sbírek, které by někdo dělal naším jménem. Využíváme jediné  veřejné sbírky (kterou mimochodem musíme do puntíku vyúčtovat a bohužel i kvůli vysokému poplatku monopolní organizace Forum dárců i investovat), a to DMS, s heslem TRUCKHELP. Jediný možný příspěvek, který je zaúčtován a muže být i potvrzen, je pak na transparentní účet nadace u Raiffeisen bank, číslo účtu 1399088001/5500.
Uvádím jedinou osobu, se kterou spolupracujeme v rámci tiktok, která zveřejňuje odeslané peníze na účet nadace a ještě tak činí mimořádnými příspěvky za svou rodinu, at už finančně, materiálně nebo i fyzickou účastí, a to Nikol Dřevínková, provdaná Fišerová pod svým názvem #truckangelbitch.
Nicméně i tak musím uvést, že nemáme přehled o přijatých financích na účet tiktok, proto stále jediným jistým příspěvkem naší nadaci zůstává příjem částky na bankovní účet.
Děkujeme všem, co nám věří a podporují nás. 🙏🏻

Upozornění pro naše podporovatele
Přesunout se na začátek
academy turkeydershane ankara dershane fiyatları