Opět jsme dětem rozdali odměny za vysvědčení

Jako každé pololetí i nyní jsme studijní výsledky dětí ohodnotili částkou 1 000 Kč a 1 500 Kč, za období od září do ledna. Oproti druhému pololetí 2021 bylo vyplaceno o 5 odměn méně, tedy 23x, v souhrnné částce 30 500 Kč. Bohužel vidíme celkové zhoršení prospěchu, pravděpodobně vzhledem k mimořádně dlouhému uzavření škol z důvodu pandemie, izolaci dětí a totální změně způsobu života současných dětí a studentů. To se projevilo i v protikladu odměn, snížení měsíční podpory o 500 Kč až do dalšího vysvědčení, a to u čtyř dětí. Na druhou stranu jsme těmto dětem nabídli příspěvek na doučování, čehož jedna rodina využije. Naším cílem je podpořit děti v učení, odlehčit mamince v náročné výchově a vést děti k zodpovědnosti pro budoucí povolání.

Pravidla odměn:
Průměr známek do 1,60 včetně – odměna 1 500 Kč
Průměr známek do 2,10 včetně – odměna 1 000 Kč
Průměr nad 2,10 – 0 Kč
Známka nedostatečná nebo dvojka z chování – mínus 500 Kč z měsíční podpory do dalšího vysvědčení

Opět jsme dětem rozdali odměny za vysvědčení
Přesunout se na začátek
academy turkeydershane ankara dershane fiyatları